banner isbank

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursları Bilgilendirme..

kurslar2018 yılında açılacak olan antrenör kursları için kayıt işlemleri e-devlet üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi" ne girilerek yapılacaktır. Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan kursiyerlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır (İstanbul için açılması planlanan antrenör kursları tarih ve yerleri il sitesinde kurs takvimi bölümünde yayımlanacaktır)
Antrenör kurslarına son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi antrenör kayıtlarında antrenör kursları için bildirilen (1. Kademe 20) minumum katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde sistem otomatik olarak antrenör kursunu iptal edecektir.
Kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.
Kursa katılım ve başvuru adımlarına haberin devamından ulaşabilirsiniz.


Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan sıra takip edilebilir:

Kurs Kayıt İşlemleri

Kursa katılmak isteyen adaylar e-devlet üzerinden dinamik bilgi sistemine kurs kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda kurs açılacaktır.

Not: Genel eğitim programında yer alan derslerden muaf olan adayların evraklarını eksiksiz olarak kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrakları eksik olan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna katılacaklarda aranacak şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda öğrenim koşulu aranmaz)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, anayasal düzene ve bu düzene karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;,
d) 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Spor Federasyonları Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; satranç branşlarında ulusal sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında satranç eğitim programı almak, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebi olacaktır.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna katılacaklardan istenen belgeler

 1. Dilekçe (açık adresli)
 2. Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
 3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 4. Yönetim Kurulunun belirlediği katkı bedelinin ödendiğini gösteren belge (dekont - E-devlet spor bilgi sistemi'nden yapılan başvuru sonunda verilen referans numarası ile TSF harç ve bedeller çizelgesinde yer alan kurs katılım bedeli ödemesi yapılacaktır.) 
 1. İş Bankası gişelerinden ödeme yapacak kursiyerler, e-posta adreslerine gönderilen Referans numarası ile "Türkiye Satranç Federasyonu'na ait fatura ödemesi yapmak istiyorum" demeleri ve buna göre referans no ile ödeme yapmaları gerekmektedir. Internet şubesinden ödeme yapacak kursiyerler, "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" seçeneğinden referans no ile ödeme yapabilirler. 
  • antrenor ekran caps
 1. 2 adet vesikalık fotoğraf (erkek kursiyerler için sakalsız ve kravatlı)
 2. Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından, aslı)
 3. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
 4. Nüfus cüzdanı sureti (T.C. No ve Resimli)
 5. Milli sporcu olanlar milli sporcu belgesi getireceklerdir (varsa)
 1. Satranç sporu yaptığını belgelemek (varsa sporcu lisansı)


Kurs Ders ProgramıAntrenörlük Kayıt İşlemleri: https://www.turkiye.gov.tr

1

1

1

Yukarda gösterilen arama kısmına “spor bilgi sistemi” yazılır.

Daha sonra aşağıda gösterilen “Spor Bilgi Sistemi (Gençlik ve Spor Bakanlığı) linkini tıklayınız.

1
Açılan sayfada alt kısımda yer alan daire içine alınmış “Uygalamaya git” kısmına tıklayınız.

1

İşaretlenmiş olan “Spor Elamanı” tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfadan yine işaretli olan “Kurs Ön Kayıt Başvurusu” açılarak buradan kursa ön kayıt işlemlerinizi gerçekleştiriniz.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1